تصویر اولین زن آشپز ایرانی که از گوگرد برای ترش کردن غذا استفاده کرد!

همان طور که می دانید گوگرد یک ماده بدمزه و بدبوی زرد رنگ است. کشاورزان از گوگرد مایع اصفهان برای حاصلخیز کردن خاک و رشد بیشتر گیاهان استفاده می کنند.

به طور کلی گوگرد مایع شامل پتاسیم، فسفر و نیتروژن می باشد. گوگرد به عنوان ماده ای که برای از بین بردن آفات گیاهان از آن استفاده می شود شناخته شده است. قیمت گوگرد مایع با توجه به کیفیت آن محاسبه می شود.

در حقیقت یکی دیگر از کودهایی که در کشاورزی به مقدار زیادی از آن استفاده می شود گوگرد پودری میکرونیزه می باشد که عناصر مورد نیاز خاک و گیاهان را فراهم می کند.

در واقع گوگرد مایع موجب تقویت و رشد بهتر گیاه و باروری بیشتر آن می شود. خرید گوگرد مایع  در سته بندی های مختلف در اختیار باغداران و کشاورزان قرار می گیرد.